logo


Oferta zajęć pozalekcyjnych

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie

w roku szkolnym 2014/2015

- zajęcia wynikające z realizacji Art. 42 znowelizowanej Karty Nauczyciela