logo

Pierwszą wzmiankę o szkole w Siennowie mamy z dnia 24 maja 1449 roku w dokumencie mówiącym o podziale majątku Jana Sienki. Budynek szkoły został spalony podczas najazdu Tatarów w 1522 roku. Po straszliwej klęsce dziedziczka Maria Ożarowska kazała wybudować szkołę na terenie majątku dworskiego. Do szkoły uczęszczało wtedy 50 dzieci. Ze względu na małą salę lekcyjną budynek ten nie wystarczał na potrzeby szkoły. W 1882 roku wybudowano nową szkołę. Nauczycielem został Franciszek Siuzdak.

W 1925 roku szkołę jednoklasową zamieniono na trzyklasową, a w 1927 roku na czteroklasową.

W czasie okupacji powstała z inicjatywy rodziny Nosków szkoła ukraińska, którą zamknięto wiosną 1944 roku.

W latach 1944 – 1945 w szkole było siedem klas, a w 1946 roku przemieniono ją na ośmioletnią Szkołę Powszechną. Mieściła się ona wówczas w trzech oddzielnych budynkach. Uciążliwe warunki lokalowe spowodowały, że społeczność Siennowa zdecydowała się na budowę nowej szkoły.

Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 3 września 1967 roku. Pierwszym kierownikiem był p. Michał Piątek. W ciągu następnych lat zmieniali się kierownicy, dyrektorzy, nauczyciele; zmieniał się także wygląd szkoły i jej otoczenie. W roku 1997, w okresie kierowania szkołą przez dyr. Mariana Posiaka nadano jej sztandar i imię Marii Konopnickiej.