logo

Grono Pedagogiczne


Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Nykiel, nauczyciel zajęć artystycznych w oddziale przedszkolnym i w klasach II - VI.Mgr Halina Potoczny - nauczyciel wychowawca w klasie IIa, nauczyciel historii w klasie VI.Mgr Janina Makowiecka - nauczyciel wychowawca w oddziale przedszkolnym.Mgr Wiesława Stepaniak - nauczyciel wychowawca w klasie IIb, nauczyciel języka polskiego i informatyki w klasie III.Mgr inż. Anna Zając - nauczyciel wychowawca w klasie III, nauczyciel matematyki w klasach III-VI, specjalista zajęć rewalidacyjnych.Mgr inż. Maria Buczek - nauczyciel wychowawca w klasie V, nauczyciel przyrody w klasach II - VI, prowadząca szkolną bibliotekę.Mgr Magdalena Drabik - nauczyciel wychowawca w klasie IV, nauczyciel języka polskiego w klasach IV-VI, historii w klasie IV i V.Ks. mgr Leszek Gruszecki - nauczyciel katecheta w oddziale przedszkolnym i w klasach III-VI.Ks. mgr Robert Rakoczy - nauczyciel katecheta w klasie IIa i IIb.Mgr Jacek Zięba - nauczyciel informatyki, techniki i wychowania fizycznego w klasie VI.Mgr Marcin Kasperski - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach II - VI.Mgr Anna Wygnaniec - nauczyciel języka angielskiego w klasach IV - VI.Karolina Sękiewicz - nauczyciel języka angielskiego w klasach II - III.Mgr Marcin Aleksander - nauczyciel języka niemieckiego