logo

Oddział przedszkolny z wychowawczynią Panią Wiesławą Stepaniak